הקול בראש - הפסיכולוגיה של הספורט

נשים בספורט- אורחת באולפן אלופת ישראל בטניס שולחן,כרמית דור

Episode Summary

איתי באולפן כרמית דור אלופת ישראל בטניס שולחן בשנתיים האחרונות ו5 בעולם בספורט הפראלימפי, פסיכולוגית וחברה. למרות שהגענו חולים היה אחלה פרק. שוחחנו על נשים בספורט, בין יתר הדברים דיברנו על : א. ההשפעה של סטריאוטיפים חברתיים ותרבותיים על השתתפותן של נשים בספורט ועל ביצועיהן, וכיצד ניתן לערער ולהתגבר על הסטריאוטיפים הללו. ב. החסמים הפסיכולוגיים שנשים בספורט עלולות להתמודד איתם, כגון ספק עצמי, אפליה וחוסר ייצוג, וכיצד ניתן להתגבר על מחסומים אלו באמצעות פסיכולוגיית הספורט.

Episode Notes

איתי באולפן כרמית דור אלופת ישראל בטניס שולחן בשנתיים האחרונות ו5 בעולם בספורט הפראלימפי, פסיכולוגית וחברה. למרות שהגענו חולים היה אחלה פרק.

שוחחנו על נשים בספורט, בין יתר הדברים דיברנו על :א. ההשפעה של סטריאוטיפים חברתיים ותרבותיים על השתתפותן של נשים בספורט ועל ביצועיהן, וכיצד ניתן לערער ולהתגבר על הסטריאוטיפים הללו.

ב. החסמים הפסיכולוגיים כגון ספק עצמי, אפליה וחוסר ייצוג, וכיצד ניתן להתגבר על מחסומים אלו באמצעות פסיכולוגיית הספורט